Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe oferowane przez szkołę

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

klasa

termin

godziny

1.

Agata Wilk

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

III

wtorek

12.45-13.30

2.

Agata Wilk

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

V a

poniedziałek

12.45-13.30

3.

Agata Wilk

Zaj. artystyczne

I

wtorek

11.45-12.30

4.

Bernadetta Zamorska

Zespół dydaktyczno - wyrównawczy

II

poniedziałek

11.45-12.30

5.

Barbara Maruszak

Zespół dydaktyczno - wyrównawczy

III

środa

11.45-12.30

6.

Barbara Maruszak

Kółko matematyczne

III

piątek

11.45-12.30

7.

Dorota Filipowicz

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

VI

piątek

8.00- 8.45

8.

Dorota Filipowicz

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

VII

wtorek

13.40- 14.25

9.

Monika Wyczawska

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. angielskiego

V

piątek

7.05 - 7.50

10.

Agnieszka Bernacka

Kółko plastyczne

V-VIII

piątek

 

11.

Edyta Bedronek

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

V a, b

środa

13.40- 14.25

12.

Edyta Bedronek

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

VI, VII

czwartek co II tydzień

13.40- 14.25

13.

Edyta Bedronek

Zaj. przygotow. do egzaminu

VIII

czwartek co II tydzień

13.40- 14.25

14.

Joanna Szular

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

V b

czwartek

8.00- 8.45

15.

Joanna Szular

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

VIII

piątek

13.40- 14.25

16.

Joanna Szular

Zaj. przygotow. do egzaminu

VIII

poniedziałek

13.40- 14.25

17.

Joanna Szular

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

VI

środa

7.05 - 7.50

18.

Jadwiga Kujawa

SKS

VII,VIII

poniedziałek

środa

13.40- 14.25

19.

Michał Zawadzki

SKS

VI

wtorek

czwartek

13.40- 14.25

20.

Jerzy Fuhrman

Kółko informatyczne

V-VIII

czwartek

14.35-15.10

21.

Jerzy Fuhrman

Zaj. rozwijające uzdolnienia

VIII

czwartek

13.40- 14.25

22.

Krystyna Mielech Brodowicz

Kółko z jęz. niemieckiego

VII

VIII

wtorek

czwartek

13.40- 14.25

12.45-13.30 (wg potrzeb)

23.

Andrzej Bilski

Kółko z historii

VIII

VI

poniedziałek

czwartek

12.45-13.30

24.

Jerzy Sławiński

kółko geograficzne

VII

poniedziałek

13.40- 14.25

25.

Jerzy Sławiński

Zaj. turystyczno-krajoznawcze

VII

piątek

13.40- 14.25

26.

Dorota Pieniążek

Konsultacje z chemii

VII, VIII

wtorek

13.30- 14.15

(wg potrzeb)

 

 

 


 

Zajęcia dodatkowe

 W roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Zajęcia

Dzień zajęć

Klasa

Godziny

 1.

Bedronek Edyta

wyrównawcze

wtorek

4-5

1335- 1420 co drugi tydzień

wyrównawcze

czwartek

6,7

1335-1420 co drugi tydzień

Przygotowujące do egzaminu

czwartek

8

1430-1515

co drugi tydzień

 2.

Bernacka Agnieszka

Kółko plastyczne

 

5-8

1335-1420

 3.

Bilski Andrzej

Koło szachowe

Środa

1-4

1335-1420

 4.

Filipowicz Dorota

korekcyjno- kompensacyjne

piątek

5

1045-1130

korekcyjno- kompensacyjne

wtorek

4b

1240-1325

korekcyjno- kompensacyjne

środa

4a

1140-1225

 5.

Fuhrman Jerzy

Kółko Informatyczne

piątek

8

1430-1515

 6.

Ks. Kołodziej Andrzej

Kółko ministranckie

piątek

3- 7

1800-1900

 7.

Kujawa Jadwiga

SKS

wtorek

7,8

1515

czwartek

7,8

1430

 8.

Maruszak Barbara

Dydaktyczno- wyrównawcze

poniedziałek

2

800-845

 9.

Masztalerz Katarzyna

Przygotowujące do egzaminu

środa

8

1430-1515

 10.

Mielech- Brodowicz Krystyna

Przygotowujące do konkursu

poniedziałek

7,8

1335-1420

 11.

Pieniążek Dorota

Konsultacje dla uczniów

wtorek

7,8

1425-1500/ wg potrzeb

 12.

Sławiński Jerzy

Kółko geograficzne

środa

5,6,7

1335-1420

 13.

Sochacka Edyta

Konsultacje dla uczniów

czwartek

7,8

1335-1420 wg potrzeb

 14.

Szular Joanna

Dydaktyczno- wyrównawcze

 

4- 6

1335-1420

1235-1320

 15.

Zamorska Bernadetta

korekcyjno- kompensacyjne

czwartek

2

1240-1325

Zajęcia taneczne

wtorek

1,2,4

1240-1325

 16.

Zawadzki Michał

SKS

środa

4,5,6

1335-1420

 

 

 

 

 


 

 

Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Zajęcia

Dzień zajęć

Klasa

Godziny

1.

Bedronek Edyta

Zespół dydaktyczno- wyrównawczy/ kółko

poniedziałek

6- 7

1410-1500/ co drugi tydzień

Zespół dydaktyczno- wyrównawczy/ kółko

środa

4- 5

1325-1410/ co drugi tydzień

2.

Bilski Andrzej

SKS dz

Środa

6- 7

1325-1410

Koło szachowe

środa

0- 7

1415-1500

3.

Brudniak Izabela

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

piątek

4

1325-1410 wg potrzeb

4.

Filipowicz Dorota

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

poniedziałek

5

1325-1410

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

wtorek

4

800-845

5.

Fuhrman Jerzy

Kółko Informatyczne

poniedziałek

6

1325-1410

6.

Ks. Kocaj Roman

Zajęcia sportowe z ministrantami

wtorek

3- 7

1800-1900

7.

Ks. Kołodziej Andrzej

Kółko ministranckie

piątek

4- 7

1610-1700

8.

Maruszak Barbara

Zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1

1130-1215

9.

Mielech- Brodowicz Krystyna

Kółko języka niemieckiego

wtorek

7

1415-1500

10.

Pieniążek Dorota

Konsultacje dla uczniów

poniedziałek

7

1415-1500/ co drugi tydzień

11.

Sochacka Edyta

Dodatkowe zajęcia z fizyki

wtorek

7

1410-1500/ co drugi tydzień

12.

Szular Joanna

Dydaktyczno- wyrównawcze

poniedziałek

4- 6

1325-1410

Korekcyjno- kompensacyjne

wtorek

7

1325-1410

13.

Wilk Agata

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

piątek

3a

1130-1215

Zajęcia matematyczno- przyrodnicze

wtorek

3a

1130-1215

Zajęcia muzyczne

środa

 

1215-1300

1320-1405

14.

Zamorska Bernadetta

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

wtorek

1,3

1235-1320

Zajęcia taneczne

piątek

3a

1130-1215

Zajęcia taneczne

piątek

5

1235-1320

15.

Zawadzki Michał

SKS

czwartek

4- 6

1415-1615

 


 

Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Zajęcia

Dzień zajęć

Klasa

Godziny

1.

mgr Ewa Gorlach

Zajęcia wspomagające rozwój

poniedziałek

0

1302- 1330

2.

mgr Agata wilk

Wyrównawcze klasa 2a

środa

2a

1215- 1300

Korekcyjno- kompensacyjne

piątek

2a

1130- 1215

Zajęcia artystyczne

wtorek

4-6

1130- 1215

wokalne

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

3.

mgr Barbara Maruszak

Wyrównawcze

Środa

3

1040- 1125

Wyrównawcze

Piątek

3

1040- 1120

Opieka basenowa

piątek

5- 6

1125

4.

mgr Bernadetta Zamorska

Opieka basenowa

piątek

6

1030

Wyrównawcze

poniedziałek

2b

1130-1215/co 2 tyg.

Korekcyjno- kompensacyjne

środa

2b

1030-1115/co 2 tyg.

Zajęcia taneczne

Piątek

2a, 2b

1130-1215

5.

mgr Joanna Szular

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze; korekcyjno- kompensacyjne

wtorek

5

1320- 1415

6.

mgr Andrzej Bilski

SKS dziewczynki

wtorek

4- 6

1410- 1500

7.

mgr Jerzy Sławiński

Kółko ekologiczne

czwartek

4

1325- 1420

8.

mgr Ewelina Wojtas

Kółko języka angielskiego

piatek

6

1410- 1500

9.

mgr Krystyna Mielech-Brodowicz

Kółko języka niemieckiego

wtorek

6

1320- 1410

10.

mgr Marzena Jaśkowiec

Kółko matematyczne

środa

5- 6

1325- 1410

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

poniedziałek

4

1325- 1410/co 2 tyg.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

poniedziałek

5- 6

1415- 1500

11.

mgr Jerzy Fuhrman

Zajęcia z komputerem

piątek

5

1235- 1320

12.

mgr Michał Zawadzki

Opieka basenowa

piątek

4

5

845- 905

1215- 1235

13.

Ks. mgr Andrzej Kołodziej

Kółko ministranckie

wtorek

2- 6

1730- 1830

14.

Ks. mgr Roman Kocaj

Piłka nożna

wtorek

3-6

1830- 1930

15.

mgr Barbara Lis

Opieka świetlicowa

piątek

0- 3

1600-1630

16.

mgr Dorota Filipowicz

Koło dekoratorskie

środa

5- 6

1325- 1410