Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

Aktualności

Podziekowanie Samorządu Uczniowskiego

  • podziekowaniepodziekowanie

Dzień Babcii i Dziadka 2021

Razem na święta 2021

Zabawy zimowe na śniegu kl. III

W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie klasy III w dniu dzisiejszym skorzystali z ładnej pogody bawiąc się na śniegu. Odbyły się wyścigi "zaprzęgów", "Mini kulig" oraz lepienie bałwanów. Radości nie było końca.....
 
  • kl 3 na sniegu 06kl 3 na sniegu 06

POWRÓT UCZNIÓW DO NAUKI PO FERIACH ZIMOWYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Piłsudskiego w Przeworsku stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 oraz aktualnych wytycznych MZ i GIS, informuje, iż  od 18  stycznia 2021 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas I-III będą odbywać się w trybie nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym wg aktualnych wytycznych MZ i GIS  (w szkole, wg planu lekcji obowiązującego od września 2020 r. oraz "Procedur bezpieczeństwa funkcjonowania SP3 w Przeworsku") zaś dla uczniów klas IV - VIII w trybie nauki zdalnej od 18 do 31 stycznia 2021 r. (wg dotychczasowego planu lekcji).
Świetlica szkolna funkcjonuje  wg harmonogramu obowiązującego od września 2020 r. dla dzieci rodziców pracujących przyjętych od września 2020 r.
W dniach od 18 do 22 stycznia 2021 r. z powodu absencji pracowników obsługi szkoły zawiesza się działalność stołówki szkolnej.

mgr Lidia Bułaś