Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

Dokumenty

Dokumenty w wersji papierowej dostępne są do wglądu w bibliotece szkolnej

 

Statut

Wersje elektroniczną (pdf) zobacz w nowym oknie. Kliknij: STATUT i poczekaj. Aby obejrzeć potrzebujesz program Adobe Reader. Nie masz? :(  Pobierz tu

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Wersje elektroniczną (pdf) zobacz w nowym oknie. Kliknij: Wewnatrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i poczekaj. Aby obejrzeć potrzebujesz program Adobe Reader. Nie masz? :( Pobierz tu

 

Karta zgłoszenia dziecka na obiady:

 2020/21 Pobierz Karta zgłoszenia dziecka na obiady 2020/21 dokument w wersji pdf

 

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii:

 Pobierz Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku w okresie funkcjonowania szkoły w Wariancie A (tradycyjna forma kształcenia) i w Wariancie B (mieszana forma kształcenia – hybrydowa). dokument w wersji pdf

 

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku

 Pobierz Szkolny zestaw podręczników dokument w wersji pdf

 

Karta zwolnienia ucznia z lekcji:

 2019/20 Pobierz Karta zwolnienia ucznia z lekcji dokument w wersji pdf

 

Usprawiedliwienie nieobecności na lekcji:

2019/20 Pobierz Usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokument w wersji pdf

 

Umowa ubezpieczenia2020/2021

Pobierz Umowa ubezpieczenia 2020/21dokument w wersji pdf

 

Procedury wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

2019/20 Pobierz procedury wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych dokument w wersji pdf

 

Wniosek o duplikat

2019/20 Pobierz Wniosek o duplikat świadectwa, legitymacji i karty rowerowej dokument w wersji pdf

 

Regulamin organizowania dyskotek szkolnych

2019/20 Pobierz procedura-organizowania-dyskotek-szkolnych SP3 dokument w wersji pdf

 

Oświadczenie rodzica - posyłanie dziecka do świetlicy

2020/21 Pobierz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka* o posyłaniu dziecka na zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla klas I-III dokument w wersji pdf.

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Pobierz kartę zapisu dziecka do świetlicy Dokument w wersji pdf do druku