Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

Świetlica

 

 Rok szkolny 2018/2019

 Telefon: (16) 6486103

 


 

 Rok szkolny 2017/2018

 

Telefon: (16) 6486103


Rok szkolny 2016/2017

 

Telefon: (16) 6486103

 


 

 

 


 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ PLANOWANYCH W ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

645 - 745

Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism lub lektur własnych. Przygotowanie do zajęć: sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej (dla chętnych).

1125 – 1245

Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla chętnych dzieci). Ciche czytanie prasy dziecięcej. Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci.

Słuchanie bajek i piosenek z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Dowolne gry i zabawy dzieci (zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanki).

Zabawy integrujące zespół świetlicowy, rozmowy kierowane.

 

12 45 – 13 30

Przygotowanie do obiadu, obiad i posiłek dzieci, które nie korzystają z obiadów.

 

13 30 – 14 00

Odpoczynek po obiedzie, dowolne zabawy w kącikach zainteresowań

1400 – 1530

Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym

planem pracy:

Zajęcia plastyczno- techniczne, Zajęcia muzyczno- relaksacyjne, zabawy integracyjne, kształtujące umiejętność współpracy w grupie.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej

rozwijające zainteresowania sportowe

Różne formy pracy z tekstem, ćwiczenie i rozwijanie pamięci,wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni. Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp.

Oglądanie filmów edukacyjnych i bajek na DVD.

 

15.30 – 16.15

Popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na DVD, słuchanie bajek

i piosenek dziecięcych. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce.

Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów itp. Zabawy wg zainteresowań. Prace użyteczne na rzecz świetlicy. Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

 

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie

z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.


TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

PONIEDZIAŁEK

ZAJĘCIA Z MOWY – wprowadzenie do tematyki planu tygodniowego, pogadanka, czytanie lektur, bajek, wierszy, opowiadań, prasy dziecięcej i edukacyjnej (omówienie ich treści), samodzielne formułowanie zadań i wyrażanie myśli, improwizacje dziecięce, zabawy w role.

 

WTOREK

ZAJĘCIA PLASTYCZNO – TECHNICZNE – wykorzystanie różnych form plastycznych; kredki, farby, plastelina, modelina, kolorowy papier, krepa, dary natury itp.

 

ŚRODA

ZAJĘCIA SPORTOWE – gry i zabawy aktywizujące, gry i zabawy zręcznościowe na boisku szkolnym lub w świetlicy, poznawanie nowych dyscyplin sportowych i zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

 

CZWARTEK

ZAJĘCIA MUZYCZNE – nauka tekstów piosenek i utworów muzycznych, zabawy przy muzyce, taniec.

 

PIĄTEK

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE – wykorzystanie programów komputerowych, prezentacji multimedialnych, utworów do słuchania /e-booki/, poznawanie nowych gier i zabaw dydaktycznych, zgadywanki, edukacyjne strony dla dzieci.

 

Tygodniowy rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacji zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci