Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku

 

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe, nauczany przedmiot
Dyrekcja szkoły
mgr Lidia Bułaś       edukacja wczesnoszkolna
Nauczyciele przedmiotów
mgr Edyta Bedronek matematyka
mgr Agnieszka Bernacka plastyka
mgr Andrzej Bilski historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne
mgr Izabela Brudniak język angielski
mgr Robert Drewniak muzyka
mgr Dorota Filipowicz pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Jerzy Fuhrman

zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, doradztwo zawodowe

mgr Ewa Gorlach roczne przygotowanie przedszkolne
ks mgr Roman Kocaj religia
ks mgr Andrzej Kołodziej religia
mgr Jadwiga Kujawa wychowanie fizyczne, instruktor pływania
mgr Barbara Lis wychowawca świetlicy
mgr Barbara Maruszak edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
mgr Katarzyna Masztalerz język polski
mgr Krystyna Mielech- Brodowicz język niemiecki
mgr Dorota Pieniążek chemia
mgr Lucyna Sławińska biblioteka szkolna
mgr Jerzy Sławiński przyroda, geografia, biologia
mgr Edyta Sochacka fizyka
mgr Joanna Szular język polski
mgr Agata Wilk edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Ewelina Wojtas/(w zast.) mgr Monika Wyczawska

język angielski
mgr Beata Wołowiec edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bernadetta Zamorska edukacja wczesnoszkolna
mgr Michał Zawadzki wychowanie fizyczne, instruktor pływania