Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 2020-2021

  25 czerwca był ważnym dniem dla dzieci rocznego przygotowania przedszkolnego. W zerówce odbyła się bowiem uroczystość pożegnania. Dzieci zaprezentowały program artystyczny,  wierszykami i piosenkami pożegnały Przedszkole.

Po części artystycznej przyszedł czas na oficjalne wręczenie dyplomów.  Podziękowania otrzymali również rodzice, którzy w szczególny sposób  angażowali się w życie Oddziału Przedszkolnego oraz przyczynili się do budowania dobrego wizerunku naszej szkoły  w środowisku lokalnym. ( zdjęcia w galerii)

  • piknik kl 0 01piknik kl 0 01
  • zakonczenie kl 0 3zakonczenie kl 0 3