Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. J. Piłsudskiego w Przeworsku informuje, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1.09.2020 r.

Wychowawcy klas podczas spotkań organizacyjnych wręczą uczniom świadectwa i nagrody książkowe za rok 2019/2020.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych (dystans społeczny, obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, indywidualna osłona nosa i ust na terenie szkoły).  Zwracamy się z apelem do Rodziców o posyłanie/przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowych dzieci, bez objawów infekcji dróg oddechowych ( w takim przypadku kontakt z wychowawcą klasy ustaloną ścieżką komunikacji)

Harmonogram:

godz. 9.00- 9.30  - oddział przedszkolny kl. „O” – wejście do sali gimnastycznej od ul. Gorliczyńskiej   (dziecko pod opieką 1 rodzica/opiekuna)

I etap edukacyjny (kl. I-III) – wejście do szkoły od parkingu przy ul. Gorliczyńskiej (uczeń pod opieką 1 rodzica/opiekuna)

godz. 9.00 – 9.30 klasa II sala B

godz. 9.10 – 9.40 – klasa I sala A

godz. 8.00 – 8.30 – klasa III sala B

II etap edukacyjny (kl. IV-VIII) – wejście do szkoły od ul. Solarza

godz. 9.00 - 9.30   klasa VIII – s. 10

godz. 9.10 - 9.40  klasa VII – s. 3

godz. 9.20 – 9.50 klasa VI A – s. 12

godz. 9.30 - 10.00 klasa VI B – s. 11

godz.9.40 – 10.10 klasa IV – s. 13