Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

Zapisy do świetlicy szkolnej 2020/2021

Mając na uwadze wytyczne GIS, MZ i MEN do świetlicy szkolnej będą przyjmowani wyłącznie uczniowie, których obydwoje rodziców/ opiekunów prawnych pracuje. Należy przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy poświadczające zatrudnienie.
Karty zapisu do świetlicy szkolnej należy złożyć do 1.09.2020r.