Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku , mając na uwadze bezpieczeństwo i obecną sytuację lokalną związaną z epidemią COVID-19 informuje, iż rozdanie dyplomów dla kl. „0” i świadectw dla uczniów klas I-VII odbędzie się drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny. Rozdanie świadectw szkolnych przewidziane jest w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21.

Uczniom kl. VIII świadectwa ukończenia szkoły rozdawane będą indywidualnie 26 czerwca 2020 r. od godz. 9.00 w szkole.