Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku informuje, iż od dnia 25 maja 2020 r. w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III w godz. 7.00-16.00. Rodzicom uczniów klas I-III zostały przesłane drogą elektroniczną procedury organizowania ww. zajęć oraz stosowne do wypełnienia oświadczenia (rodziców, którzy zapoznają się z załączonymi procedurami i zdeklarują chęć skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych prosi się o przesyłanie wypełnionych deklaracji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź przynosienie do sekretariatu szkoły przynajmniej 2 dni przed posłaniem dziecka do szkoły)
Lidia Bułaś
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku

Od 25.05 możliwe są konsultacje dla uczniów klasy 8 z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a od 1.06 z pozostałych przedmiotów dla uczniów wszystkich klas wg. załączonych procedur.

Chęć uczestniczenia w konsultacjach proszę zgłaszać wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu przez dziennik elektroniczny.

 

Pobierz OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ O POSYŁANIU DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W KLASACH I – III dokument w wersji pdf

Pobierz OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ O POSYŁANIU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO dokument w wersji pdf

Pobierz ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONSULTACJACH Z NAUCZYCIELAMI/ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH/ZAJĘCIACH OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ dokument w wersji pdf

Pobierz PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PRZEWORSKU W TRAKCIE EPIDEMII COVID -19 dokument w wersji pdf

Pobierz PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PRZEWORSKU W TRAKCIE EPIDEMII COVID -19 dokument w wersji pdf

Pobierz Załącznik do procedur dokument w wersji pdf

Pobierz Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie zasad funkcjonowania szkoły dokument w wersji pdf