Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

Podziękowanie za wsparcie

Podziękowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku wyraża podziękowanie  Panu dr Leszkowi Kisielowi – Burmistrzowi Miasta Przeworska za wsparcie placówki w postaci przekazania środków zabezpieczających i dezynfekujących  w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników w czasie epidemii COVID-19.

Słowa podziękowania składam Panu Kamilowi Płoskoniowi – Radnemu Miasta Przeworska za podarowanie 40 szt. maseczek dla uczniów i pracowników szkoły.

Podarowane maseczki zostaną przekazane uczniom klasy VIII i członkom komisji nadzorującej Egzamin Ósmoklasisty w dniach 16-18.06.2020 r.

Lidia Bułaś

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku