Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

„Zdalna szkoła”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku informuje, iż  Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel - mając na uwadze konieczność doposażenia przeworskich szkół w sprzęt komputerowy i umożliwienie uczniom  realizację zadań związanych z nauką w sposób zdalny przekazał 8 laptopów ASUS wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku w ramach projektu „Zdalna szkoła” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji.

  • komputer 2komputer 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożony przez  Burmistrza Miasta Przeworska  wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Miejska Przeworsk otrzymała 69 234,00 zł. W ramach tej kwoty dla przeworskich szkół zostało zakupionych 33 sztuki laptopów z oprogramowaniem, umożliwiających mobilny dostęp do Internetu.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku po konsultacji z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym przyznała 6 laptopów uczniom z rodzin wielodzietnych i będących w trudnej sytuacji materialnej oraz 2 laptopy nauczycielom, których dzieci realizują kształcenie zdalne.

W imieniu własnym, nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy otrzymali laptopy - wyrażam podziękowanie dr Leszkowi Kisielowi – Burmistrzowi Miasta Przeworska za przyznane wparcie i pomoc w postaci sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Piłsudskiego w Przeworsku.

Dyrektor szkoły

Lidia Bułaś