Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE I UCZNIOWIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Piłsudskiego w Przeworsku

 na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

informuje, iż  w dniach 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r. realizacja zadań szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość -nauka zdalna.

Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana przez nauczycieli w godzinach 8.00- 15.00 z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela (poprzez dziennik elektroniczny, zintegrowane platformy edukacyjne, pocztę elektroniczną, stronę internetową szkoły, komunikatory społecznościowe)-  w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjnej, itp. Wszyscy nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów i rodziców poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną i kontakt poprzez wychowawców klas.

 

Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględnia m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia, ograniczenia wynikające ze specyfiki tych zajęć.

W przypadku przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Życzę wszystkim Uczniom, Rodzicom, Opiekunom oraz Nauczycielom dużo zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości w nowych  realiach przygody z edukacją w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

DYREKTOR SZKOŁY

LIDIA BUŁAŚ