Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

PLAN LEKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAS 25.03-10.04

PLAN LEKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAS 25.03-24.05

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ed.przedszkolna

ed.przedszkolna

ed.przedszkolna

ed.przedszkolna

j.angielski

ed.przedszkolna

ed.przedszkolna

ed.przedszkolna

ed.przedszkolna

ed.przedszkolna

ed.przedszkolna

j.angielski

ed.przedszkolna

ed.informatyczna

ed.przedszkolna

 

KLASA  I

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

j.angielski

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

Ed.wczesnoszkolna

ed.informatyczna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

j.angielski

 

KLASA II

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.informatyczna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

j. angielski

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

j.angielski

ed.wczesnoszkolna

 

KLASA III

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

j.angielski

ed.informatyczna

ed.wczesnoszkolna

j.angielski

ed.wczesnoszkolna

ed.wczesnoszkolna

 

KLASA Va i Vb

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

j. polski

muzyka

j. polski

j. polski

j. polski

matematyka

geografia

j. angielski

matematyka

j. angielski

j. angielski

j. polski

matematyka

biologia

plastyka

technika

matematyka

historia

informatyka

 

 

KLASA VI

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

j. polski

muzyka

j. polski

j. polski

j. polski

matematyka

historia

j. angielski

matematyka

j. angielski

j. angielski

j. polski

matematyka

biologia

plastyka

technika

matematyka

historia

informatyka

geografia

 

KLASA VII

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

j. polski

j. polski

j. polski

historia

j. polski

matematyka

historia

matematyka

biologia

matematyka

j. angielski

fizyka

j. angielski

matematyka

biologia

chemia

muzyka/plastyka co 2 tydzień

informatyka

j. polski

j. niemiecki

 

KLASA VIII

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

j. polski

biologia

j. polski

matematyka

j. polski

matematyka

historia

matematyka

geografia

matematyka

j. angielski

fizyka

j. angielski

j. niemiecki

EdB /informatyka co 2 tydzień

chemia

j. polski

WOS

j. polski

j. angielski