Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

Zawiadomienie

Z żalem zawiadamiamy,

iż 23 grudnia 2019 r. zmarł   Zbigniew Zieliński- 

wspaniały Kolega, oddany swojej pracy długoletni pracownik

Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku