Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

ŚWIETLICZAKI SPRZĄTAJĄ ŚWIAT

Jak co roku w trzeci weekend września uczniowie uczęszczający do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku, pod opieką opiekunów Jerzego Fuhrmana oraz Barbary Lis wzięli udział w „26 Akcja Sprzątanie Świata – Polska – 22 -23 września 2019”. Hasłem tegorocznej edycji było „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” Celem akcji jest podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.