Zapisy do świetlicy szkolnej 2020/2021

Opublikowano: piątek, 21, sierpień 2020 22:21
Mając na uwadze wytyczne GIS, MZ i MEN do świetlicy szkolnej będą przyjmowani wyłącznie uczniowie, których obydwoje rodziców/ opiekunów prawnych pracuje. Należy przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy poświadczające zatrudnienie.
Karty zapisu do świetlicy szkolnej należy złożyć do 1.09.2020r.
Pobierz Karta zapisu do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 dokument w wersji pdf